120 vuotta täynnä | Suomen Meripelastusseura

120 vuotta täynnä

Tänään 27.3.2017 tulee kuluneeksi päivälleen 120 vuotta Suomen Meripelastusseuran perustamiskokouksesta. Onneksi Olkoon toiminnantäyteiselle järjestölle!

Kuluneiden vuosien aikana vapaaehtoiset, ja aikanaan myös osin palkolliset, pelastusveneidemme miehistöt ovat suorittaneet kymmeniä tuhansia tehtäviä ja avustaneet lähes samoihin määriin yltävää määrää veneitä. Apua on saanut ainakin 50.000 ihmistä ja menehtymiseltä pelastettujenkin määrä noussee tuhansissa mitattavaan määrään. Valitettavasti myös menehtyneitä on jouduttu tehtävissä kohtaamaan.

Historiamme ajalle mahtuu myös kymmeniä tuhansia vapaaehtoisia meri- ja järvipelastajia. Osalla harrastus on kulkenut suvussa vuosikymmenten ajan ja siirtynyt aina edelleen nuoremmille vastuun kantajille. Ja aina keskeisenä motiivina kanssaihmisten auttaminen hädän hetkellä. Toki toiminnassa mukanaolon kannalta löytyy varmuudella muitakin syitä harrastukselle, kuten halu päästä vesille hyvillä aluksilla, mukava seura samanmielisten parissa ja tejtävien suorittamisesta saatava hyvä mieli. Myös taitojen kehittyminen ja uuden oppiminen ovat eteenpäin ajavia tekijöitä.

Tänä päivänä laskemme, että varsinkin hieman suurempien pelastusalusten kohdalla tavoiteltu elinkaari olisi noin 30 vuotta. Näin ollen voidaan laskea, että 120 vuoden ajalle mahtuu ikään kuin 4 täyttä 30 vuoden mittaista alussukupolvea ja alkamassa olisi viides 30 vuoden kierto. Ihan näin asia ei tietenkään ole, sillä veneitä hankitaan koko ajan ja joka vuosi ja näin tuo kierto onkin jatkuvaa. Mutta periaatteessa kuitenkin on niin, että viidennen sukupolven pelastusveneratkaisuja nyt mietitään. Mobiiliverkoissakin taidetaan parasta aikaa pohtia 5G ratkaisuja.

Juhlavuotemme aikana on syytä sekä katsoa tulevaan, mutta tuntea myös mennyttä. On myös syytä antaa arvo ja tunnustus menneille sukupolville heidän tekemästään työstä sen eteen, että Suomen Meripelastusseura on tänä päivänä arvostettu ja tärkeä toimija alallaan. Paljon on ideoita ja ajatuksia, jotka vielä odottavat toteutumistaan, mutta vahva tulevaisuususko auttaa asioiden toteutumisessa. Toki yhdistettynä kovaan työntekoon ja perään antamattomuuteen. Jatkossakin Suomen Meripelastusseura on kaikkien sen jäsenyhdistysten ja niiden yksittäisten jäsenten yhteenliittymä, jonka vahvuus on nimenomaan yhteen hiileen puhaltamisessa ja yhdessä tekemisessä. Teitä ja meitä kaikkia tarvitaan nyt ja jatkossa. Tehdään siis yhdessä parempi tulevaisuus vapaaehtoiselle meri- ja järvipelastukselle!

Onnea meille kaikille Suomen Meripelastusseuran toiminnassa tavalla tai toisella mukana oleville! Juhlavuosi jatkukoon iloisella ilmeellä!

Jari Piirainen

Lisää uusi kommentti

Tekninen toteutus: W3 Group