PV 2 hankinta keskeytettiin | Suomen Meripelastusseura

PV 2 hankinta keskeytettiin

Suomen Meripelastusseuran hallitus päätti eilisessä (3.10.2016) kokouksessaan keskeyttää käynnissä olleen PV 2 hankinnan.

Syynä keskeytykseen on saatujen tarjousten liian korkea hinta verrattuna Suomen Meripelastusseuran valtuuston hyväksymään alushankintojen talousarvioon. Lisäksi hallituksen käyttöön laadittu PV 2 veneiden elinkaarikustannusmalli lisäsi tarvetta pohtia asia uudelleen. Kustannuksista kyse siinäkin. Eli sekä hankintahinta että elinkaarikustannukset ylittivät alunperin asettamamme tavoitteet liiaksi ja siksi hankinta keskeytettiin.

PV 2 sarjan veneiden tarve ei toden totta kylläkään mihinkään hankinnan keskeytyksen myötä hävinnyt, mutta nyt oli otettava aikalisä ja käytävä kaikin mahdollisin keinoin veneiden hinnanmuodostuksen kimppuun. Uuden hankintailmoituksen ja kilpailutuksen valmistelu aloitetaan välittömästi. Ensin toki arvioidaan kriittisesti omia tekemisisämme ja etsitään keinoja sekä helpottaa kilpailutusvaihetta että nopeuttaa prosesseja.

Viivästystä hankintakeskeytys toki tuo veneiden hankintaan, mutta uskon siitä joten kuten selvittävän. Muutaman PV 2 veneitä ensimmäisinä odottavien yhdistysten kanssa käydään kahdenkeskiset neuvottelut tässä uudessa tilanteessa ja pyritään löytämään tarvittaessa vaikka väliaikaisratkaisuja venepulaan.

Eli kaikki kivet on nyt käännettävä, jotta saamme edullisempia pelastusveneitä yhdistystemme käyttöön. Jotta asia ei jäisi epäselväksi, huviveneitä emme aio kuitenkaan hankkia vaan pysyttelemme työvenesääntöjen mukaan rakennetuissa veneissä. Toivottavasti meidän ei tarvitse puuttua alusluokkamääräyksiimme, ainakaan kovin merkittävästi. Selvitystyö aikanaan osoittaa, että täytyykö luokkamäärityksiä uudistaa isosti, jotta kustannuksiin voidaan oikeasti merkittävästi vaikuttaa. Yksi asia lienee kuitenkin todennäköinen, teknistä erittelyä joudumme varmaankin lieventämään saadaksemme enemmän laadukkaita tarjouksia uudella hankintakierroksella.

Oppia ikä kaikki, sanotaan. Nyt keskeytetystä hankinnasta voidaan varmasti paljon oppia, jotta kaikkea ei tarvitse tehdä tai keksiä uudelleen.

Lisää aiheesta tällä palstalla, kun olemme saaneet asiaa uudelleen edistettyä.

Jari Piirainen


 

Lisää uusi kommentti

Tekninen toteutus: W3 Group