Henkilöstö | Suomen Meripelastusseura

Henkilöstö

Toimiston sähköposti smps.toimisto (at) meripelastus.fi

 • Esitteiden ja muiden materiaalien tilaukset
 • Jäsen- ja Trossi-venetietojen muutokset
 • Yhteystietojen muutokset

 

Toimitusjohtaja Jari Piirainen
puh. 040 586 2006

 • Seuran toiminnan suunnittelu, johtaminen, koordinointi ja kehittäminen
 • Seuran varainkäytön suunnittelu ja talouden hoidon valvonta
 • Toimiston ja henkilöstön johtaminen
 • Yhteiskuntasuhteet ja kansainvälinen yhteistyö

 

 
 

Valmiuspäällikkö Jori Nordström
puh. 0400 656 171
 • Huolehtii laivaisännän ja varustamon velvollisuuksista sekä toiminnan valvonnasta.
 • Vastaa operatiivisesta suunnittelusta ja siihen liittyvästä yhteydenpidosta sidosryhmiin.
 • Vastaa Trossi-järjestelmästä.
 • Vastaa erikseen määritellyistä kansainvälisistä projekteista.
 • Toimii toimitusjohtajan sijaisena.

 

 

 


Tekninen päällikkö Lasse Kämäräinen
puh. 040 503 1110

 • Alus- ja varustesektorin koordinointi ja toiminnan kehittäminen
 • Uudisalusten tilaustoiminta, rakennuttaminen, valvonta ja vastaanotto
 • Toimittajasopimukset
 • Tekninen koulutus ja koulutuksen suunnittelu
 • Miehistöverkkokauppa

 

 


Talouspäällikkö Tiina Hietikko
puh. 040 589 7550

 • Seuran talouden ja avustusten hoito
 • Seuran tilinpäätös, kirjapito, verot
 • Jäsenyhdistysten talousneuvonta

 

 


Tiedotuspäällikkö Sadri Wirzenius
puh. 0400 438 090

 • Seuran sisäisen ja ulkoisen viestinnän suunnittelu, toimeenpano ja seuranta
 • Seuran mediasuhteet
 • Jäsenyhdistysten tukeminen viestinnän asiantuntijapalveluilla
 • Vapaaehtoinen Meripelastaja –lehden toimitussihteerin tehtävät
 
 

Koulutuspäällikkö Jaakko Heikkilä
puh. 040 587 2303

 • Vastaa koulutuksesta ja sen kehittämisestä
 • Huolehtii koulutusta tukevista toiminnoista
 • Vastaa verkko-oppimisympäristöstä sekä koulutusmateriaalin tuottamisesta ja hankinnoista
 • Vastaa Seuran nuorisotoiminnasta ja sen kehittämisestä
 • Ohjaa Bågaskärin toimintakeskuksen käyttöä koulutustoiminnassa
 • Vastaa toiminnanohjausjärjestelmä Messin kehittämisestä.

 

Alustarkastaja Taneli Mauno
puh. 040 561 6516

 • Alusten ylläpidosta ja korjauksista vastaaminen
 • Alusten katsastus ja katsastustoiminnan koordinointi
 • Yhdistysten ohjaus ja valvonta alusten ylläpidossa
 • Alus- ja henkilövahingot
 • Alusten rekisteröinti- ja radiolupa-asiat
 • Käytöstä poistettavan kaluston myynti 
   

Jäsenvastaava Tiia-Maria Tykkä 
puh. 040 584 5222

 • Jäsenrekisterin ylläpito ja jäsenpalvelu
 • Taloushallinnon tehtävät
 
BÅGASKÄRIN TOIMINTAKESKUS
 
Toimintakeskuksen isäntä Teemu Hotanen
puh. 040 728 9939
 
Kalliolinnantie 4, 00140 Helsinki
bagaskar(at)meripelastus.fi

 
Sähköpostit: etunimi.sukunimi@meripelastus.fi (ilman ääkkösiä).
Tekninen toteutus: W3 Group