Kansainvälinen toiminta | Suomen Meripelastusseura

Kansainvälinen toiminta

NORDPLUS - VAPAAEHTOISEN MERIPELASTUSKOULUTUKSEN KEHITTÄMISHANKE 2013 -2015

Nordplus on Pohjoismaiden ministerineuvoston koulutusohjelma, jonka tarkoituksena on edistää ja vahvistaa Pohjoismaiden ja Baltian koulutuksen, korkeakoulutuksen ja aikuiskoulutuksen yhteistyötä. Nordplus aikuiskoulutusohjelmaan kuulunutta ”Vapaaehtoisen meripelastuskoulutuksen kehittäminen - DEVOMARET”- hanketta johti Viron vapaaehtoinen meripelastusjärjestö MTÜ Eesti Vabatahtlik Mere- ja Järvipääste. Projektin johtajana toimi Ene Kalmus.

Hanketta vetäneen Viron meripelastusjärjestön lisäksi projektissa oli mukana Suomen Meripelastusseura ja Tanskan meripelastusseura Dansk SöRedningsSelskab. Meripelastusseurasta hanketta johti koulutuspäällikkö Joonas Lahelma ja vapaaehtoisista hankkeessa oli mukana Roosa Voima ja Marjo Vaha Meripelastusasema 1:ltä ja Timo Alatalo Pirkanmaalta. Lisäksi hankkeen aikana moni muu vapaaehtoinen antoi työpanostaan hankkeen eteen.

Hankkeen tavoitteena oli vertailla Viron, Suomen ja Tanskan vapaaehtoisten meri- ja järvipelastajien peruskoulutusta, kehittää koulutusohjelmia yhteistyössä kouluttajien kanssa sekä suunnitella yhteisiä koulutusmoduuleita. Yhteisen kehitystyön tarkoituksena oli kehittää optimaalista koulutusta vapaaehtoisille meri- ja järvipelastajille ja laajentaa mahdollisuuksia käytännön yhteystyöhön eri maiden organisaatioiden välillä.

Hankkeen alussa osallistuvien maiden kouluttajat analysoivat oman maansa koulutussuunnitelmia ja koulutusjärjestelmiä. Analyysien perusteella valittiin maiden yhteiset koulutuksen ”pullonkaulat”. Yhteisiksi kehitettäviksi kokonaisuuksiksi valikoitui radioliikenne ja viestintä, potilaan kohtaaminen ja ensiapu sekä merimiestaidot.

Hankkeen aikana valmisteltiin koulutuspaketteja edellä kuvatuista aiheista, järjestettiin kehitystyön pohjalta suunniteltuja koulutuksia ja kehitettiin edelleen koulutuspaketteja saadun palautteen perusteella.

Varsinaisten valittujen koulutusaiheiden lisäksi hankkeessa järjestettiin myös koulutusta aikuiskoulutuksesta. Viron Võsussa järjestetyssä seminaarissa aiheeseen aikuiskoulutuksesta kertoivat virolaiset ja tanskalaiset asiantuntijat. Samassa yhteydessä hankkeet osallistujat pääsivät myös seuraamaan Käsmussa järjestettyä isoa meripelastusharjoitusta.

Hankkeen päätteeksi kaikki osapuolet olivat yhtä mieltä siitä, että hanke edisti koulutuksen kehitystä, antoi hyvän kuvan eri maiden koulutuksen yhteistyömahdollisuuksista ja tuki kansallista vapaaehtoisen meripelastuksen koulutusta. Lisäksi osapuolet pitivät tärkeänä muodostunutta kansainvälistä yhteistyöverkostoa.

Muuta kansainvälistä toimintaa

Meripelastusseura osallistuu vuosittain Tanskassa pidettävään Itämeren maiden yhteiseen SAREX -meripelastusharjoitukseen.

Lisäksi Meripelastusseura on mukana Euroopan vapaaehtoisten meripelastajien koulutusvaihdossa.

Tekninen toteutus: W3 Group