Koulutus | Suomen Meripelastusseura

Koulutus

Meripelastusseura kouluttaa kaikki pelastusmiehistöjensä jäsenet. Seuran oma koulutusjärjestelmä perustuu kuuden eri koulutustason osaamistavoitteisiin. Opiskeltavia asioita ovat mm. merimiestaidot, merenkulku, alustekniikka, ensiapu, viestiliikenne, etsintä-, pelastus- ja avustustoiminta sekä johtaminen aluksella. Koulutusputkessa on mahdollista edetä kansimiesharjoittelijasta aina pelastusaluksen päälliköksi asti.

Koulutuksen tavoitteena on antaa vapaaehtoisille meripelastajille sellaiset tiedot ja taidot, että he voivat turvallisesti ja tehokkaasti toimia pelastustehtävissä meripelastusaluksilla. Tämän ammattitaidon saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi Meripelastusseura järjestää koulutustilaisuuksia ja kursseja sekä tukee jäsenyhdistystensä alueellaan järjestämää koulutusta vuosittain laadittavan kurssikalenterin mukaisesti. Lisäksi käytetään hyväksi ulkopuolisia koulutuspalveluja.

  • Meripelastuskoulutukseen osallistumisen ehtona on paikallisyhdistyksen jäsenyyden lisäksi aktiivinen toimiminen pelastusvenemiehistössä.
  • Meripelastusseuran koulutustoiminnassa korostetaan työturvallisuutta, ammattitaidon kehitystä ja yhteistyön merkitystä.
  • Koulutustasovaatimusten lisäksi koko maassa on käytössä mm. terveydentilavaatimukset meripelastusyksikön miehistöön kuuluville.
  • Kouluttajakoulutusta kehitetään tukemaan Meripelastusseuran koulutustoimintaa. Kouluttajapäivien lisäksi järjestetään eri kurssien kouluttajakursseja sekä tuetaan osallistumista ulkopuoliseen koulutukseen.
  • Meripelastuskouluttajat-ryhmä kehittää koulutustoimintaa yhteistyössä Seuran henkilöstön kanssa.
  • Nuorisotoimintaa on tarjolla 9-15 -vuotiaille nuorille. Lue lisää www.meripelastus.fi/nuoriso
  • Meripelastusseuran aluskatsastajia koulutetaan yhteistyössä Suomen Purjehdus ja Veneilyn kanssa.
Tekninen toteutus: W3 Group