Suomen Meripelastusseura |

En hjälpare i nöden

Finlands Sjöräddningssällskap är centralorganisation för frivilliga sjöräddningsföreningar.

Vi räddar och bistår människor i nöd på sjöområdet och på insjövattnen.

  • 2 000 aktiva sjöräddare
  • över 130 räddningsbåtar
  • över 20 000 medlemmar
  • över 1500 olika räddningsuppdrag årligen
  • varje år över 3000 människor får hjälp

 

Tekninen toteutus: W3 Group